Október 2013

Október v „PENZIÓNE“, ZSS v Topoľčanoch.

Október v „PENZIÓNE“, ZSS v Topoľčanoch sa niesol v duchu „Mesiaca úcty k starším“.

Naši obyvatelia začiatkom mesiaca navštívili „Country Club u Sheriffa“  v Tovarníkoch. Výlet bol spojený s prechádzkou v Tovarníckom parku, zbieraním gaštanov, šišiek a posedením pri výbornom guláši.

Obyvateľov si prišli uctiť aj pracovníčky z Tribečskej knižnice v Topoľčanoch, ktoré si pre nich pripravili hudobno-poetické pásmo a študenti zo Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej vystúpili s veľmi pekným hudobným programom.

Najviac našich obyvateľov prekvapili 3-4 ročné detičky z MŠ Škultétyho v Topoľčanoch, ktoré vystupovali vôbec prvý krát a veľmi sa na našich deduškov a babičky tešili.

Obyvatelia z nášho zariadenia si pripravili na celokrajskú prehliadku „Domov baví domov“ v Nových Zámkoch zaujímavý program v podobe piesní, prózy, vtipov, scénky a sóla na harmonike.

Pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ sa zúčastnili aj podujatia v Dome kultúry v Topoľčanoch, kde bol pre nich pripravený bohatý program.

Ani tento rok nezabudol na našich jubilantov primátor mesta Topoľčany Ing. Peter Baláž, ktorý ich navštívil a poprial im veľa zdravia a spokojnosti.