Zoznam žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Domove sociálnych služieb

Evidencia žiadostí DSS