Mozgová olympiáda 2014

Mozgová olympiáda 2014

„Starnutie nie je choroba, ale fyziologický, zákonitý, nezvratný a postupný proces, teda prirodzené obdobie života. Každý jedinec starne inak, čo ale neznamená, že má toto obdobie iba pasívne prežívať!“

Možno aj tento citát mali na zreteli zamestnanci „PENZIÓNU“, Zariadenia sociálnych služieb Topoľčany pri organizovaní podujatia „Mozgová olympiáda 2014“. Ako už sám názov napovedá, pri zápoleniach v tomto prípade nedostali zabrať svaly ale mozog. Súťažilo sa v disciplínach vedomostná súťaž, lúštenie krížoviek a lúštenie sudoku. Olympiáda sa uskutočnila v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Topoľčanoch. Okrem domácich – Penziónu, sa podujatia zúčastnili aj zariadenia sociálnych služieb Borinka, Nitrava, Viničky, Fénix a Môj domov. Podujatie otvoril riaditeľ „Penziónu“ Mgr. Ondrej Božik, ktorý privítal súťažiacich, ako aj vzácnych hostí, poslanca NSK a primátora mesta Topoľčany  Ing. Petra Baláža, poslancov NSK JUDr. Karola Gerháta, Ing. Ľubomíra Bošanského a Ing. Karola Zaťka a riaditeľky zúčastnených zariadení sociálnych služieb Ing. Vieru Bútorovú a PhDr. Janku Moravčíkovú, PhD.

Potom nasledovala prednáška na tému ľudský mozog, jeho fungovanie, čo mu škodí a čo mu prospieva. Po menšom občerstvení, pretože mozgové bunky potrebujú potravu, nasledovali samostatné súťaže.

Vedomostný test sa skladal z 35-tich otázok z oblastí geografie, športu, prírody, ľudského tela, osobností, citátov a  hádaniek. Zápolenie medzi zariadeniami bolo veľmi vyrovnané, o čom svedčili následné 2 „rozstrely“. Prvé miesto získalo družstvo „Penziónu“ Topoľčany v zložení p. Homolová a Ing. Očenáš, druhé miesto „Viničkári“  a tretí skončili „Fénixovci“ v zložení Bešinová a Griegerová.

Ďalšou disciplínou boli krížovky, kde rozhodovala rýchlosť a bezchybné vyplnenie jednotlivých slov. V krížovkách sa najlepšie darilo p. Koptákovi z ,,Borinky“, druhý skončil p. Masár z „Môj domov“ a tretia p. Kišová z  „Nitravy“.

Treťou disciplínou bolo riešenie sudoku, kde je súťažiaci odkázaný iba na vlastné logické myslenie. Tu jednoznačne zvíťazil p. Kleman zo zariadenia ,,Môj domov“, ktorý však bol aj jediným súťažiacim v tejto disciplíne.

Aj keď neboli všetci úplne spokojní so svojimi výkonmi, tešili sa z príjemnej atmosféry a z účasti na tomto zaujímavom podujatí. Po spracovaní výsledkov boli odovzdané ceny víťazom a tým, čo nezvíťazili riaditeľ adresoval slová útechy v tom zmysle, že nie je dôležité zvíťaziť ale zúčastniť sa. Za víťazov však možno považovať všetkých, ktorí sa pripravovali, namáhali si mozgové bunky a týmto spôsobom urobili niečo pre svoje zdravie. Záverom riaditeľ Penziónu poďakoval Lekárni v nemocnici, ktorá venovala časť cien pre víťazov a pedagógom a študentom a ďalším zúčastneným pracovníkom Strednej odbornej školy, ktorí sa podieľali na príprave občerstvenia, výzdobe priestorov a tým prispeli k zdarnému priebehu podujatia. Potom už nasledoval iba obed a návrat domov.