Október seniorom 2023

Október seniorom 2023
Október patrí seniorom. Mesiac úcty k starším pripomína, že si máme vážiť a ctiť starých ľudí. Mesto Topoľčany a mediálna kultúrna spoločnosť Topoľčany zorganizovala podujatie pri príležitosti osláv venovaných úcte k starším. Vo štvrtok 5. októbra 2023 naši seniori prijali pozvanie na príjemný kultúrny program. Diváci a diváčky si mohli zaspievať s hudobnou skupinou Amadeo a so študentmi súkromného konzervatória Dezidera Kardoša. Rezké pohyby na parkete predstavila tanečná skupina Karmen. Podujatie nám budú pripomínať veselé spomienky a úsmev na perách ktoré sme si priniesli. Ďakujeme organizátorom za príjemný kultúrny zážitok.