UMIESTNENIE V SÚŤAŽI „VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME“

Ako zariadenie sociálnych služieb v Topoľčanoch sme sa zapojili do projektu spoločnosti TESCO – „Vy rozhodujete, my pomáhame“. V období od 11. júla do 7. augusta sme mali možnosť za nákup v tejto obchodnej spoločnosti hlasovať žetónom za naše zariadenie. Spoločné hlasovanie nám prinieslo 3. miesto v projekte s príspevkom v hodnote 300 Euro.
Všetkým dobrým ľuďom za súčinnosť ďakujeme. Svojou iniciatívou ste prispeli k dokončeniu vybavenia relaxačnej miestnosti a pomáhate klientom vytvoriť „Oázu relaxu a pokoja“. Po odovzdaní finančného príspevku plánujeme zakúpiť v tejto hodnote elektrický krb. Ten bude vkusnou a praktickou dominantou, ktorá splní svoj účel.
V neposlednom rade ďakujeme spoločnosti TESCO za možnosť zúčastniť sa projektu, ako aj za finančný dar, ktorý zmení náš príbeh…