Príbeh zo života nášho klienta : „AKÍ SÚ ĽUDIA, TAKÝ JE SVET“