Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily

Združenie Zázračnej medaily je medzinárodné a verejné združenie veriacich Katolíckej cirkvi a vetvou Vincentskej rodiny. Bolo schválené Svätou stolicou dňa 8. 7. 1909. Od dňa 29.11 do 04.12. 2022 prebiehalo šírenie posolstva Zázračnej medaily a podomová návšteva sochy Panny Márie Zázračnej medaily v „PENZIÓNE“. Veriaci sa pri nej stretávali na spoločnej aj individuálnej modlitbe, aby boli schopní šíriť učenie Cirkvi a plniť zverené poslanie napodobňujúc Máriu ako vzor kresťanského života.