Medzinárodný deň žien 2022

 8. marec je celosvetovo uznávaný sviatok venovaný ženám. V tento deň si pripomíname hlavne boj za ženské práva, dosiahnutie rovnoprávnosti, odstránenie diskriminácie a zavedenie rovnosti v odmeňovaní. Medzinárodný deň žien sme si v „PENZIÓNE“ pripomenuli rôznymi spôsobmi. Všetkým ženám sa prihovoril a zablahoželal prostredníctvom vysielania z rozhlasu riaditeľ Ondrej Božik. Sviatočnú atmosféru obohatili hovoreným slovom a vľúdnymi piesňami sociálni pracovníci.  Úsmev na tvári obyvateliek obdarovaných zdravými dobrotami bol na nezaplatenie.