Deň otcov 2022

Otcovia sú našimi hrdinami, sú zdrojom lásky, vedomostí a zručností. Chránia nás, sprevádzajú nás životom. Deň otcov je medzinárodný sviatok, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách. Ako poďakovanie sme otcom, oteckom, starým otcom v zariadení pripravili posedenie pri živej hudbe. Prítomných privítal a vrúcne sa prihovoril riaditeľ Ondrej Božik. Podujatie sprevádzal hudobný súbor Komfort. Klienti sa zabavili, niektorí vytancovali. Spokojní s úsmevom na perách a v ruke so sladkou dobrotou sa rozlúčili.