Mesto Topoľčany pomáha seniorom

Už nekonečné dlhé mesiace sa nielen Slovensko trápi s pandémiou koronavírusu. „Mesto sa stará o Vaše zdravie … “, aj v duchu tohto hesla, sa mesto Topoľčany rozhodlo prispieť k ochrane zdravia  najohrozenejšej skupiny obyvateľov a to distribúciou respirátorov. Dňa 23.02.2021 všetci seniori nad 65 rokov, s trvalým pobytom v zariadení, obdržali ochranné respiračné pomôcky, ktorých používanie eliminuje riziko nákazy. Poďakovanie za príkladnú iniciatívu patrí primátorke JUDr, Alexandre Gieciovej.