Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Sviatky lásky, pokoja a radosti sú za dverami. Osamelosť, striktné opatrenia, odlúčenie od rodín či stereotypné dni poznačené pandémiou sú každodennou realitou mnohých seniorov. V tomto neľahkom období sme sa rozhodli podporiť cenný prejav spolupatričnosti. Opäť sme sa zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Do výzvy sa nezištne zapojilo mnoho darcov. Každá krabička obsahovala niečo voňavé, sladké, slané, teplé, na čítanie a niečo na pamiatku. Pridaním kresby či priania, ale najmä kúskom srdca, darcovia len znásobili  radosť obyvateľov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a nezištne spravili seniorom adventné obdobie krajším. Osobitne chceme poďakovať Alexandre Prášek Neumannovej, za ochotu participovať na projekte, formou zberu krabíc a následne odovzdanie darov do zariadenia.