Veľká noc 2017

Veľká noc 2017

Veľkonočné sviatku sú z pohľadu viery najdôležitejšími sviatkami roka. Je všeobecne známe, že termín sviatkov Veľkej noci je pohyblivý a závislý od lunárneho cyklu.

V stredu 5.apríla 2017 a vo štvrtok 6.apríla 2017 sme si pri príležitosti blížiacich sa Veľkonočných sviatkov vypočuli umelecké hudobno-poetické pásmo, ktorým sme si pripomenuli ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

Posledná pôstna nedeľa, známa ako Kvetná nedeľa (9. apríla 2017) alebo Nedeľa utrpenia Pána, je prvým dňom Veľkého týždňa.

V pondelok 10.apríla 2017 sme navštívili Galériu mesta Topoľčany, ktorá usporiadala podujatie s názvom: “Veľká noc v ľudových tradíciách“. Videli sme ukážky výrobkov a zdobenia ľudovoumeleckých výrobcov kraslíc, korbáčov, veľkonočného pečiva a výstavu ručných prác s veľkonočnou tematikou. Tu mali klienti možnosť porovnať svoje zručnosti, používané techniky a najväčším prínosom bola najmä bohatá inšpirácia.

V rámci obľúbenej ergoterapie naši klienti starostlivo pracovali na veľkonočných výrobkoch, a tak v nemalej miere prispeli k celkovej výzdobe v „Penzióne“.

Zelený štvrtok je pamiatkou, kedy slávil Ježiš Poslednú večeru so svojimi učeníkmi. Veľký piatok (14.apríla 2017) je dňom utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. Z hľadiska viery je to deň pôstu a pokánia. Potom pokračuje Biela sobota ako znak radostnej slávnosti vzkriesenia.

Na Veľkonočnú nedeľu 16. apríla 2017 sa na pôde „Penziónu“ konala Svätá omša pod vedením pána pátra Bednára (ďalej „pán páter“). Táto svätá omša bola najmä u aktívne veriacich klientov radostne očakávaná. Klienti sa každý deň stretávali v modlitebni, aby sa svedomito pripravovali skupinovými modlitbami na dôležité sviatky. Pán páter zdôraznil, že na Veľkonočnú nedeľu si kresťania pripomínajú Ježišove zmŕtvychvstanie, ktoré pokladajú za najväčší Kristov zázrak a základnú pravdu kresťanskej viery. Za svedomité vedenie sviatostí, pravidelné duchovné poradenstvo a starostlivosť o „duše“ našich veriacich klientov, pánovi pátrovi veľmi pekne ďakujeme.

Veľkonočný pondelok sa zvykne nazývať aj „Pondelkom Baránka“
Posledný sviatočný deň Veľkej noci je známy aj šibačkou a oblievaním dievčat vodou.

Kolektívne prajeme príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.