4. ročník Žochársko – trogárskej senioriády

4. ročník Žochársko – trogárskej senioriády

Pri obci Radošina v malebnom prostredí okolia jaskyne Čertova pec sa 15. 6. 2017 uskutočnil už 4. ročník  Žochársko-trogárskej senioriády. Okrem usporiadateľského zariadenia sociálnych služieb „PENZIÓN“  Topoľčany sa podujatia zúčastnili aj klienti ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK okresov Nitra a Topoľčany, konkrétne „Borinka“, „Môj domov“, „Nitrava“ a „ Viničky“.

Podujatie otvoril tradične riaditeľ „Penziónu“ Mgr. Ondrej Božik, ktorý ospravedlnil neprítomnosť pána predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu, PhD. a súčasne odovzdal prítomným jeho pozdrav s prianím dobrej zábavy a športových úspechov. Taktiež privítal prítomných hostí, poslancov NSK za okres Topoľčany Ing. Petra Baláža, Ing. Ľubomíra Bošanského a JUDr. Karola Gerháta, zástupcov sponzorov podujatia a v neposlednom rade riaditeľov ZSS, ktorých klienti sa zúčastnili podujatia a ostatných riaditeľov ZSS okresu Topoľčany. Je potrebné podotknúť, že vecnými darmi prispeli aj prítomní poslanci.

Po oficiálnom zahájení súťaže, sa všetci prítomní po absolvovanej ceste najskôr občerstvili.  Celkovú príjemnú a veselú atmosféru priniesol všetkým neposedný čert (prezlečený zamestnanec Penziónu).

Športovalo sa v týchto súťažných disciplínach: „Kolky“, „Prelievanie vody“, „Navliekanie gumičiek na metlu“, „Hod tenisovou loptičkou do krabíc“, „Triedenie farebných štupľov“, „Strieľanie na bránku cez prekážkovú dráhu“.

Počasie bolo priam ako na objednávku počas celej akcie. Po ukončení súťaže nasledoval obed – tradičný guláš. V neposlednom rade prišlo na rad očakávané vyhodnotenie. Po celkovom vyhodnotení súťažných družstiev sa na 1. mieste umiestnilo zariadenie „Môj domov“, ktorého kapitánka hrdo prevzala z rúk Mgr. Božika pohár pre víťazné družstvo. Na 2. mieste sa umiestnilo zariadenie „Nitrava“ a na 3. mieste „Viničky“. Všetkým jednotlivcom – výhercom, ako aj zariadeniam, ktoré sa umiestnili na popredných miestach srdečne blahoželáme.

Do tanca aj na počúvanie počas celého podujatia hrala kapela „KOMFORT“. Pohybuchtiví účastníci absolvovali asi päťminútovú prechádzku k samotnej jaskyni Čertova pec. Pred cestou domov sa prítomní posilnili olovrantom, pre toto miesto typickou huspeninou.

Súdiac podľa spokojných tvárí účastníkov a nielen tých víťazných, možno konštatovať, že podujatie splnilo svoj hlavný cieľ a to je vniesť kus radosti do života našich klientov. Už teraz sa tešíme na budúce…