Deň otcov v "Penzióne" ZSS Topoľčany

Deň otcov  v  ,,Penzióne“ ZSS Topoľčany

Dňa 16.6.2016 sa uskutočnilo v záhrade „Penziónu“ ZSS Topoľčany príjemné, takmer letné posedenie s hudobnou skupinou „Komfort“ a chutným občerstvením z titulu blížiaceho sa sviatku „Dňa otcov“. Všetkých prítomných, no predovšetkým otcov, dedkov, starých otcov srdečne privítal riaditeľ zariadenia Mgr. Ondrej Božik a oboznámil ich s históriou tohto sviatku, ktorého tradícia vznikla v meste Spokane v štáte Washington, už v roku 1910, zásluhou američanky Sonory Smart Doddovej.  Popularita sviatku rástla a tretia júnová nedeľa sa postupne stala sviatkom všetkých otcov. Riaditeľ na konci svojho exkurzu do histórie poďakoval prítomným otcom za všetko, čo pre našu spoločnosť, rodinu, deti urobili a stále robia a nezabudol ani na malú sladkú pozornosť.  Asi hodinové vystúpenie plné šlágrov sa mohlo začať. Spev, smiech a dobrá nálada sa šírili celým okolím.