september 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

penzión

Webmail:

vstup

Zariadenie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len VZN NSK) č. 5/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o platení náhrad a iných platieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, pre zobrazenie kliknite SEM.

V zmysle vyššie citovaného VZN bol spracovaný cenník poskytovaných služieb a cenník platieb za iné činnosti.

Cenník poskytovaných služieb

 1. Výška úhrady za odborné činnosti

Výška úhrady za poskytovanie vybraných odborných činností ako je pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách pre fyzickú osobu za každý deň pobytu, je určená nasledovne:

 DSS, ŠZ, ZPS – celoročná pobytová forma

Stupeň odkázanosti Výška úhrady/deň
II. 1,53 €
III. 1,83 €
IV. 2,11 €
V. 2,50 €
VI. 3,00 €

 

 1. Výška úhrady za ubytovanie

Výška úhrady za ubytovanie v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých klient platí úhradu za ubytovanie v zmysle zákona o sociálnych službách na deň na osobu sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej jednotky a príslušenstva obytnej jednotky, veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej jednotky, ktoré fyzická osoba užíva.

Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej jednotky a príslušenstva obytnej jednotky je 0,16 €, v tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej jednotky, príslušenstva obytnej jednotky, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej jednotky a za užívanie vybavenia obytnej jednotky, príslušenstva obytnej jednotky a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej jednotky, ktorú klient užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej jednotky sa vydelí počtom osôb, ktoré túto podlahovú plochu príslušenstva obytnej jednotky užívajú.

Úhrada za ubytovanie určená podľa odseku 2 sa zvyšuje na deň na osobu o:

 1. a) 0,50 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba,
 2. b) 0,26 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby,
 3. c) 0,13 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú tri osoby,

ak na jednu osobu pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti.

 

 1. Výška úhrady za stravovanie 
racionálna strava – 1 deň stravná jednotka režijné náklady výška úhrady za stravu
raňajky 0,7500 0,5090 1,2590
desiata 0,1300 0,0882 0,2182
obed 2,3500 1,6018 3,9518
olovrant 0,1800 0,1222 0,3022
večera 1,5600 1,0588 2,6188
spolu 4,9700 3,3800 8,3500
diabetická strava – 1 deň stravná jednotka režijné náklady výška úhrady za stravu
raňajky 0,7600 0,5067 1,2667
desiata 0,1300 0,0867 0,2167
obed 2,5700 1,7133 4,2833
olovrant 0,1800 0,1199 0,3000
večera 1,600 1,0667 2,6667
druhá večera 0,1600 0,1067 0,2667
spolu 5,4000 3,600 9,0000
šetriaca strava  – 1 deň stravná jednotka režijné náklady výška úhrady za stravu
raňajky 0,7500 0,5090 1,2590
desiata 0,1300 0,0882 0,2182
obed 2,3500 1,6018 3,9518
olovrant 0,1800 0,1222 0,3022
večera 1,5600 1,0588 2,6188
spolu 4,9700 3,3800 8,3500

  

 1. Výška úhrady za poskytovanie vybraných obslužných činností

Výška úhrady za poskytovanie vybraných obslužných činností, t.j. upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a úhrada za poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním sociálnych služieb v spoločných priestoroch pobytovou celoročnou formou, je určená nasledovne:

Vybrané obslužné činnosti Výška úhrady/deň
Výška úhrady za upratovanie 0,30 €
Výška úhrady za pranie 0,30 €
Výška úhrady za žehlenie a údržbu 0,40 €
Výška úhrady za užívanie spoločných priestorov 0,10 €

Platby za iné činnosti

1.1 Prijímateľ sociálnej služby je povinný uhrádzať poplatok za používanie elektrospotrebičov mesačne vo výške:

 

Spotrebič Výška úhrady / mesiac
Pračka 2,00 €
Chladnička 3,00 €
Elektrický/plynový sporák 7,00 €
Elektrická rúra 3,00 €
Elektrický varič 5,00 €
Klimatizačná jednotka 3,00 €

1.2      Penzión poskytuje klientom nad ich rámec objektívne nutné služby po nadmernom požití alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod. Výška úhrady za jednorazovo poskytnutú službu je stanovená sumou najviac 10,- €.  Cenník jednotlivých úkonov je nasledovný:

 • vyčistenie podlahy v izbe – 0,30 Eur
 • vyčistenie podlahy na WC a v kúpeľni – 0,30 Eur
 • vyčistenie podlahy na chodbe – 0,30 Eur
 • vypranie a vyžehlenie posteľnej bielizne – 0,70 Eur
 • vypranie, údržba a žehlenie šatstva – 0,70 Eur
 • sledovanie prijímateľa po jeho ebriete (opitosti) – 9,00 Eur.

1.3      Poskytovateľ sociálnej služby ďalej môže za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby poskytovať odplatne sprevádzanie klienta na lekárske vyšetrenia. Výška úhrady  za ich sprevádzanie bude závislá od dĺžky poskytovania sprevádzania. Pokiaľ bude čas sprevádzania dlhší ako 1 hodina, úhrada za túto službu bude 5,- €. Sprevádzanie klienta na čas kratší ako 1 hodina je bezplatné.