Počasie pre Nitriansky kraj

január 2020
P U S Š P S N
« Máj    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

penzión

 • Zobrazené stránky : 236263
 • Návšteníci : 54325
 • Stránky za 24 hod.: 371
 • Návšteníci za 24 hod. : 35

Webmail:

vstup

Zariadenie sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len VZN NSK) č. 5/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o platení náhrad a iných platieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, pre zobrazenie kliknite SEM.

V zmysle vyššie citovaného VZN bol spracovaný cenník poskytovaných služieb a cenník platieb za iné činnosti.

Cenník poskytovaných služieb

 1. Výška úhrady za odborné činnosti

Výška úhrady za poskytovanie vybraných odborných činností ako je pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách pre fyzickú osobu za každý deň pobytu, je určená nasledovne:

 DSS, ŠZ, ZPS – celoročná pobytová forma

Stupeň odkázanosti Výška úhrady/deň
II. 1,03 €
III. 1,53 €
IV. 2,11 €
V. 2,50 €
VI. 3,00 €

 

 1. Výška úhrady za ubytovanie

Výška úhrady za ubytovanie v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých klient platí úhradu za ubytovanie v zmysle zákona o sociálnych službách na deň na osobu sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej jednotky a príslušenstva obytnej jednotky, veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej jednotky, ktoré fyzická osoba užíva.

Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej jednotky a príslušenstva obytnej jednotky je 0,16 €, v tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej jednotky, príslušenstva obytnej jednotky, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej jednotky a za užívanie vybavenia obytnej jednotky, príslušenstva obytnej jednotky a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej jednotky, ktorú klient užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej jednotky sa vydelí počtom osôb, ktoré túto podlahovú plochu príslušenstva obytnej jednotky užívajú.

Úhrada za ubytovanie určená podľa odseku 2 sa zvyšuje na deň na osobu o:

 1. a) 0,50 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba,
 2. b) 0,26 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby,
 3. c) 0,13 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú tri osoby,

ak na jednu osobu pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti.

 

 1. Výška úhrady za stravovanie 
racionálna strava – 1 deň % z celodennej stravnej jednotky stravná jednotka % z celodenných režijných nákladov režijné náklady výška úhrady za stravu
raňajky 12 0,3576 12 0,2624 0,6200
desiata 9 0,2682 9 0,1968 0,4650
obed 40 1,9200 40 0,8748 2,0668
olovrant 9 0,2682 9 0,1968 0,4650
večera 30 0,8940 30 0,6561 1,55501
spolu 100 2,9800 100 2,1870 5,1670
diabetická strava – 1 deň % z celodennej stravnej jednotky stravná jednotka % z celodenných režijných nákladov režijné náklady výška úhrady za stravu
raňajky 11 0,4081 11 0,2741 0,6822
desiata 8 0,2968 8 0,1994 0,4962
obed 40 1,4840 40 0,9968 2,4808
olovrant 8 0,2968 8 0,1994 0,4962
večera 27 1,0017 27 0,6728 1,6745
druhá večera 6 0,2226 6 0,1495 0,3721
spolu 100 3,7100 100 2,4910 6,2020
šetriaca strava  – 1 deň % z celodennej stravnej jednotky stravná jednotka % z celodenných režijných nákladov režijné náklady výška úhrady za stravu
raňajky 12 0,3816 12 0,2624 0,6440
desiata 9 0,2862 9 0,1968 0,4830
obed 40 1,2720 40 0,8748 2,1468
olovrant 9 0,2862 9 0,1968 0,4830
večera 30 0,9540 30 0,6561 1,6101
spolu 100 3,180 100 2,1870 5,3670

  

 1. Výška úhrady za poskytovanie vybraných obslužných činností

Výška úhrady za poskytovanie vybraných obslužných činností, t.j. upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a úhrada za poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním sociálnych služieb v spoločných priestoroch pobytovou celoročnou formou, je určená nasledovne:

Vybrané obslužné činnosti Výška úhrady/deň
Výška úhrady za upratovanie 0,30 €
Výška úhrady za pranie 0,30 €
Výška úhrady za žehlenie a údržbu 0,40 €
Výška úhrady za užívanie spoločných priestorov 0,10 €

Platby za iné činnosti

1.1 Prijímateľ sociálnej služby je povinný uhrádzať poplatok za používanie elektrospotrebičov mesačne vo výške:

 

Spotrebič Výška úhrady / mesiac
Rádio 1,00 €
Hifi veža 1,00€
Počítač 1,00€
Televízny prijímač 1,00€
Pračka 1,66€
Chladnička 3,00 €
Žehlička 1,00 €
Elektrický sporák 6,64 €
Elektrická rúra 3,00 €
Elektrický varič 5,00 €
Mikrovlnná rúra 1,00 €
Rýchlovarná kanvica 2,00 €
Klimatizačná jednotka 3,00 €
Iné spotrebiče 0,50 €

1.2      Penzión poskytuje klientom nad ich rámec objektívne nutné služby po nadmernom požití alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod. Výška platby za jednorazovo poskytnutú službu je stanovená sumou najviac 10,- €.  Cenník jednotlivých úkonov je nasledovný:

 • vyčistenie podlahy v izbe – 0,30 Eur,
 • vyčistenie podlahy na WC a v kúpeľni – 0,30 Eur,
 • vyčistenie podlahy na chodbe – 0,30 Eur,
 • vypranie a vyžehlenie posteľnej bielizne – 0,70 Eur,
 • vypranie, údržba a žehlenie šatstva – 0,70 Eur,
 • sledovanie prijímateľa po jeho ebriete – 9,00 Eur.

1.3      Poskytovateľ sociálnej služby ďalej môže za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby poskytovať odplatne sprevádzanie klienta na lekárske vyšetrenia. Výška platby za ich sprevádzanie bude závislá od dĺžky poskytovania sprevádzania. Pokiaľ bude čas sprevádzania dlhší ako 1 hodina, úhrada za túto službu bude 5,- €. Sprevádzanie klienta na čas kratší ako 1 hodina je bezplatné.