Počasie pre Nitriansky kraj

máj 2020
P U S Š P S N
« Máj    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

penzión

 • Zobrazené stránky : 259354
 • Návšteníci : 60726
 • Stránky za 24 hod.: 124
 • Návšteníci za 24 hod. : 32

Webmail:

vstup

PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa 28. 3. 2020 v štruktúre nasledovných bodov:

 1. Účel a záväznosť krízového plánu

 2. Krízové riadenie

 3. Interný krízový tím

 4. Činnosti krízového tímu

 5. Systém komunikácie

 6. Informačná povinnosť zamestnancov

 7. Preventívne opatrenia

 8. Riadenie rizík

 9. Krízová komunikácia

 10. Všeobecné usmernenia zamerané na osobnú prevenciu

 11. Všeobecné zásady pre prevenciu vzniku a šírenia respiračných vírusov

 12. Pravidlá prevencie a kontroly infekcií a špeciálne opatrenia v prevádzke

 13. Organizácia návštev v prevádzke

 14. Organizácia odborných procesov v prípade karantény

 15. Organizácia obslužných činnosti

 16. Organizácia starostlivosti o zamestnancov d ďalšie osoby podieľajúce sa na starostlivosti

 17. Prijímanie nových zamestnancov

 18. Prijímanie nových klientov

 19. Validácia krízového plánu a validácia organizačných aj odborných postupov

 20. Záverečné ustanovenia.

Krízový plán obsahuje prílohy:

Príloha 01: Terminologický slovník

Príloha 02 Záznam o preventívnych opatrenia

Príloha 03: Dokument postupu k riešeniu udalosti výskytu koronavírusu

Príloha 04: Psychologické intervencie

Príloha 05: Sledovanie prijímateľa sociálnej služby (Sledovanie  príznakov u klienta s podozrením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest (chrípka, COVID-19 …)

Príloha 06:Výber činnosti v krízovom riadení

Príloha 07: Plán reprofilizácie lôžok

Príloha 08: Postup k dočasnému opusteniu zariadenia

Príloha 09: Odporúčania k príjmu prijímateľa sociálnej služby do zariadenia sociálnych služieb

Príloha 10: Záznam o mimoriadnej udalosti

Príloha 11: Protokol o obmedzení

Príloha 12: Požiadavky na OOPP

Príloha 13: Kontaktný formulár

S krízovým plánom pracuje ustanovený krízový tím, ktorý zasadá pravidelne. každý  týždeň  a podľa potreby. Zo stretnutí interného krízového tímu sa vystavuje záznam. Záznam o preventívnych opatreniach sa dopĺňa aktuálne  podľa potreby. Plnenie preventívnych a dezinfekčných opatrení kontrolujú v zmysle svojich kompetencií vedúci oddelení.

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa vypĺňa záznam o mimoriadnej udalosti. Protokol o obmedzení sa vypĺňa len pri individuálnom obmedzení v zmysle Zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. v znp, ktoré sa netýka všeobecného zákazu návštev a opustenia zariadenia prijímateľom sociálnych služieb, ktoré je vydané pre všetkých PSS (klientov) na základe odporúčania MPSVR.

Krízový plán a prílohy sú k dispozícii všetkým kontrolným orgánom v zmysle legislatívy SR.